Wahadełko, znane również jako wahadło prostolinijne, to urządzenie składające się z zawieszonego obiektu, które może swobodnie oscylować wokół punktu zaczepienia. Jego historia sięga starożytności, gdzie używano go w różnych celach, od pomiaru czasu po wróżenie.

 • Grecja i Rzym: Pierwsze odnotowane użycie wahadełka do pomiaru czasu.
 • Galileo Galilei: W XVI wieku odkrył, że okres oscylacji wahadełka jest niezmienny, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju nauki.
 • Wahadło Foucaulta: W XIX wieku francuski fizyk Léon Foucault użył wahadełka do demonstracji obrotu Ziemi.

 Zasady działania wahadełka

Podstawowe zasady działania wahadełka są stosunkowo proste i opierają się na fizyce klasycznej.

 • Oscylacja: Wahadełko oscyluje wokół punktu zaczepienia dzięki sile grawitacji i bezwładności.
 • Okres oscylacji: Jest to czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego cyklu oscylacji, który jest stały dla danego wahadełka i zależy od jego długości.
 • Amplituda: Maksymalne wychylenie wahadełka od pozycji równowagi.

Zastosowania wahadełka

Wahadełko znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach, od naukowych do artystycznych.

 • Zegary wahadłowe: Najbardziej znane zastosowanie, które rewolucjonizowało mierzenie czasu.
 • Sejsmologia: Wahadełka stosowane są do monitorowania ruchów tektonicznych Ziemi.
 • Sztuka: Artystyczne instalacje wahadłowe, które często mają charakter interaktywny.

Wahadełko w eksperymentach naukowych

Wahadełko stanowi doskonałe narzędzie do przeprowadzania eksperymentów fizycznych, które demonstrują podstawowe prawa fizyki.

 • Doświadczenie Galileusza: Demonstracja, że okres oscylacji nie zależy od masy wahadełka.
 • Wahadło Foucaulta: Eksperyment ilustrujący obrotowe ruchy Ziemi.
 • Eksperymenty szkolne: Proste do zrealizowania, pozwalające zrozumieć podstawowe zasady ruchu harmonijnego.

Podsumowanie

Wahadełko, choć proste w konstrukcji, odegrało ważną rolę w historii nauki i technologii. Od pomiarów czasu po eksperymenty fizyczne, wahadełko kontynuuje fascynowanie swoją zasadą działania i wszechstronnymi zastosowaniami. Jego uniwersalność i prostota uczyniły z niego jedno z najbardziej ikonicznych urządzeń w fizyce.